Rezerwacja

Warunki pobytu:

 • Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki, w wysokości 30%.
 • Zaliczka jest bezzwrotna.
 • Apartamenty nie są wynajmowane na jeden nocleg.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu oraz kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Godziny te można ustalić indywidualnie.
 • W cenie zawarte są wszelkie media, ręczniki, pościel.
 • Akceptujemy zwierzęta.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wewnątrz apartamentu.
 • Rezerwacja wiąże się z akceptacją regulaminu Apartamentów Zielona Owieczka.
 • Parking bezpłatny.

 

REGULAMIN:

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zakup pobytu w Apartamentach.
Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

1.  Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość ma obowiązek zgłosić.

 1. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dzieci znajdujące się na terenie obiektu.
 2. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować Zarządcę. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 3.  Palenie w apartamentach i łazienkach jest całkowicie zabronione. Gość niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą 200 PLN za odświeżenie pomieszczenia.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
  w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa
   i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 6. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 7. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem
 8. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju lub drzwi wejściowych, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 PLN za zakup i wymianę zamka.

12.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Apartamenty nie zwracają opłaty za daną dobę hotelową.

13.  Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

14.  Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu.

15.   Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

   

Formularz kontaktowy

*
*
*
*
Oświadczam, że dokładnie zapoznałem się z treścią Regulaminu, akceptuję go w całości i bez żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
*
* - pola wymagane